مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کتاب شناسی زیارت
پديدآورنده : رضا باقریان موحد
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : مشعر
تاریخ انتشار : 1387 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 400
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کتاب شناسی زیارت

مهم‌ترین آثاری که در قلمرو کتاب‌های فارسی و عربی درباره زیارت نوشته شده، به ترتیب حروف الفبا، معرفی توصیفی شده‌اند.

به منظور شناسایی آثار مربوط به زیارت، سه نوع کتابشناسی را می توان ارائه کرد:

کتابشناسی تاریخی زیارت (بررسی تاریخچه زیارت‌پژوهی و زیارتنامه‌نویسی از صدر اسلام تاکنون و سیر تحول و تطور آن در طی قرون و ...)
کتابشناسی تحلیلی انتقادی زیارت (بررسی مهم‌ترین کتب زیارتی و تحلیل محتوای آنها و بررسی سندیت و مدارک آنها و بیان ایرادهای وارد شده و بیان نظریات موافقان و مخالفان و ...)
کتابشناسی توصیفی زیارت (توصیف محتوایی و موضوعیِ مهم‌ترین کتاب‌های زیارتی)

مجموعه حاضر، کتابشناسی توصیفی زیارت است که در آن مهم‌ترین کتاب‌های زیارتی فارسی یا عربی که در ایران، چاپ یا پخش شده، به صورت الفبایی، معرفی توصیفی شده است. این کتابشناسی عهده‌دار پاسخ به پرسش‌های زیر است:
* مهم‌ترین کتاب‌هایی که درباره زیارت و دیگر مفاهیم مرتبط (مانند مزار، زیارتگاه، توسل، شفاعت) به زبان فارسی یا عربی نوشته یا ترجمه شده، کدام است؟
* محتوا و موضوع اصلی این آثار چیست؟
* ویژگی و امتیازهای این نوشته‌ها در چیست؟

این کتابشناسی در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول: کتابشناسی زیارت‌. در این بخش در ابتدا مهم‌ترین کتب زیارتی معرفی و توصیف محتوایی می‌شوند و سپس آماری از کتاب‌های چاپ شده با موضوع زیارت در پایان آمده است.
بخش دوم: نسخه‌شناسی زیارت. در این بخش، فهرستی از نسخ خطی زیارت آمده است.