احادیث برگزیده باب ص ض - صفحه 1

باب ص ـ ض

۱۲۱.اَلصّائِمُ لاتُرَدُّ دَعوَتُهُ ؛ ۱

۰.دعاى روزه دار ، رد نمى شود .

۱۲۲.اَلصُّبحَةُ تَمنَعُ الرِّزقَ ؛ ۲

۰.خواب صبح دم ، بازدارنده روزى است .

۱۲۳.صَدَقَةُ السِّرِّ تُطفِى ءُ غَضَبَ الرَّبِّ ؛ ۳

۰.صدقه دادن نهانى، خشم پروردگار را فرو مى نشانَد .

۱۲۴.اَلصَّدَقةُ تَمنَعُ مِيتَةَ السَّوءِ ؛ ۴

۰.صدقه دادن ، از مرگِ بد باز مى دارد .

۱۲۵.اَلصَّدَقَةُ عَلَى القَرابَةِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ ؛ ۵

۰.صدقه دادن به خويشاوندان ، هم صدقه است و هم صله رحم .

1.مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۴۷۷ .

2.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۷۳ .

3.الكافى ، ج ۴ ، ص ۷ .

4.ثواب الأعمال ، ص ۱۴۰ .

5.المعجم الكبير ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ .

صفحه از 2