مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : پژوهشی در زندگی امام سجاد(ع)
پديدآورنده : سید علی خامنه ای
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : انتشارات حزب جمهوری اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1361ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 79
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

پژوهشی در زندگی امام سجاد(ع)

این کتاب، طرح تازه ای را جهت شناخت امام سجاد(ع) و برخی شخصیت ها ارائه می دهد. نویسنده نگاهی کلی به شخصیت امام سجاد(ع) دارد و آن را در اولویت می داند نه جزئیاتی مانند سال تولد و روزشمار زندگی.

این کتاب، طرح تازه ای را جهت شناخت امام سجاد(ع) و برخی شخصیت ها ارائه می دهد. نویسنده در بیان شخصیت امام سجاد(ع) درباره سال تولد و روزشمار زندگی امام مطلبی نیاورده است؛ زیرا به نظر ایشان برای شناخت شخصیت افراد، ابتدا باید خطوط حاکم بر شخصیت و زندگی آنها را مطالعه کرد تا پس از آن، جزئیات زندگی شان به راحتی فهم و درک شود. به عقیده نگارنده، هرگاه بتوان به جهت گیری کلی در زندگی هر شخصی پی برد، رخدادهای جزئی معنا می یابند و درست فهمیده می شوند. در غیر این صورت، به واقعیت زندگی فرد مورد نظر دست نخواهیم یافت و چه بسا به قضاوت نادرست نیز برسیم.

از دیدگاه ایشان، از زمان صلح امام حسن(ع)، ائمه(ع) به دنبال روش هایی برای برقراری حکومت بودند. در برخی دوره های تاریخی هربار که نزدیک بود این هدف به نتیجه برسد، اتفاقی مانع آن شد و آن را به تأخیر انداخت، ولی ائمه(ع) از همان ابتدای حرکتشان حساب شده و با برنامه پیش رفته اند.

از جمله این مقاطع تاریخی، زمان امام حسین(ع) بود و دیگری زمان امام صادق(ع)؛ همان فرصتی که عباسیان از آن بهره برداری کردند. امام سجاد(ع) نیز برای تحقق همان آرمان می کوشید و اگر اعمال و رفتار ایشان را با توجه به این خط کلی؛ یعنی تحقق بخشیدن حکومت خدا روی زمین بسنجیم، می توانیم درست تر و دقیق تر رفتارهای امام را تحلیل کنیم. بر پایه این اصل، رفتار امام با حکومت، دوستان و دشمنان، علمای درباری و دیگران، در این کتاب بررسی شده است. در این کتاب، نامه مهم امام به ابن شهاب زهری نیز آمده است. برخی از عنوان های این اثر عبارتند از: جهت گیری کلی امامان در حوادث زندگی، هدف امامان تشکیل حکومت اسلامی است، ترسیم کلی زندگی امام سجاد(ع)، فلسفه امامت از دیدگاه امام، لزوم تشکیلات، برخورد شدید امام سجاد(ع) با علمای درباری، نیاز ستمگران به جعل حدیث، موضع گیری کوبنده امام سجاد(ع)، تاکتیک آغاز دوره سوم حرکت ائمه(ع)، جلوه هایی از تعرض ائمه(ع) و تعرض دستگاه بنی امیه به امام سجاد(ع).