صاحب کتاب بودن، از نشانه‌ای بر احتیاط تا مدح اثرگذار

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی لاهیجی
پديدآورنده : رسول طلائیان

سال 98 / شماره پیاپی 5 / صفحه

چکیده :

اثبات انتساب حدیث به معصومان(ع) نیازمند فرایند اعتبارسنجی است. یکی از مراحل این فرایند، بررسی وضعیت راویان است. وثاقت راوی، راهی برای اعتماد به حدیث محسوب می‌شود.
برای شناخت وضعیت راویان از حیث وثاقت، راههای بسیاری وجود دارد که الفاظ مدح و ذم یا عناوین توثیق و تضعیف، راهنمای آن هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :رجال، توثیق و تضعیف