مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تبرک و قبور
محل نشر : قم
ناشر : بوستان کتاب
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1386 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 136
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تبرک و قبور

مؤلف با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت و با بهره گیری از مهم ترین منابع اهل سنت جایگاه تبرک و زیارت قبور و ساخت بنا بر قبور در اسلام را تبیین کرده است.

این نوشتار، سومین نوشته از مجموعه کتاب هایی با عنوان «تبیین باورهای شیعی» است که مؤلف در پاسخ به شبهات وهابیت درباره موضوع زیارت قبور و تبرک جستن به آنها نوشته است.

مؤلف با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت و با بهره گیری از مهم ترین منابع اهل سنت مانند سنن بیهقی، مسند احمد حنبل، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جایگاه تبرک و زیارت قبور در اسلام را تبیین و ثابت کرده است که بنای بر قبور و تبرک جستن از آن در سیره عملی مسلمانان امری عادی محسوب می شده و از باب تعظیم شعائر اسلامی، امری لازم و ضروری به نظر می رسد و براهین وهابیون درباره تخریب قبور، بسیار ضعیف و سست است.

بسیاری از عالمان اهل سنت نیز با این نظریات تند روانه مخالف هستند و ادله بسیاری بر جواز زیارت قبور و احداث مسجد بر آن دارند.

فهرست

فصل اول/ شیعه و مسأله بنای بر قبور: تعمیر قبور، جنایت های وهابی ها.

فصل دوم/ براهین وهابی ها برای تخریب قبور: برهان اجماع، برهان استدلال به روایت ابی الهیاج، بررسی سند این برهان، موقعیت صدور این حدیث، برهان مزاحمت بنای قبور، حق دیگران، برهان نهی روایات از بنای بر قبر.

فصل سوم/ نمونه هایی از برخورد مسلمین با قبور انبیا: نگاهی به تاریخ اسلام و تکریم قبور، تاریخ بنای بارگاه نبوی.

فصل چهارم/ احداث مسجد بر قبور: ادلّه جواز احداث مسجد بر قبور.

فصل پنجم/ نماز خواندن در مشاهد مشرفه: بررسی این مسأله از دیدگاه فقهی و اصولی، نماز در کنار قبور، دعا کردن در کنار قبور، اعتکاف در کنار قبور، بررسی مسأله از دیدگاه فقه امامیه.