بررسی شخصیت و روایات علی بن محمد بن شیرۀ القاسانی

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : محمد سلامی راوندی

سال 1398 / شماره پیاپی 5 / صفحه صفحه 123-149

چکیده :

علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی، از محدثان قرن سوم، راوی احادیث فراوانی در کتب متقدم شیعه همچون محاسن و کافی است محدثان بزرگی از قم همچون احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن بن فروخ صفار، ابراهیم بن هاشم و فرزند او علی بن ابراهیم در شمار شاگردان او هستند، بر این اساس از طریق این راوی می‌توان به روابط بین مکتب حدیثی قم و حوزۀ روایی کاشان دست یافت. حضور او در مناطق گوناگون که فراگیری حدیث در آنها رواج داشته بیانگر اهتمام ویژۀ این محدث بر اخذ حدیث است.
در این مقاله، محل زندگی اساتید وی به‌مثابۀ احتمال حضور وی برای اخذ حدیث فرض شده است، متن مکاتبات وی با امام هادی(ع) بیانگر این است که وی از عالمان شیعه بوده و در محل سکونتش نزاع کلامی پیرامون صفات خداوند وجود داشته است همچنین شواهدی نیز از علاقۀ فراوان این محدث کاشانی به خاندان امامت ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :القاسانی، علی بن محمد، ابن‌شیره