تحلیل و بررسی مناظرات و استدلال‌های امام علی علیه السلام در برابر گروه خوارج

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : مریم امینی

سال 1398 / شماره پیاپی 5 / صفحه صفحه 99-122

چکیده :

خوارج گروهی از یاران دیرینۀ امام علی(ع) بودند که علیرغم تلاوت قرآن و عبادت فراوان، قرآن در محیط اندیشۀ آنان وارد نمی­شد امام(ع) پیوسته می­کوشید که اندیشۀ کج آنان‌را از راه گفتگو و مناظره اصلاح کند به این منظور با به کارگیری آداب و اصول صحیح مناظره و با منطق محکم به احتجاج و استدلال با آنان می­پرداخت، این مقاله برآن است که این مناظرات و احتجاجات را تحلیل و بررسی دقیق علمی نموده تا بتواند گامی در جهت شناخت هدفی که همواره پیش روی حضرت بوده و برای اقناع مخاطب خود و بیدار ساختن اندیشۀ آنان از ابزار مناظره استفاده می‌کرده بردارد. روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه‌ای به روش توصیفی _ تحلیلی می‌باشد، نتیجۀ این پژوهش آن است که امام(ع) در استدلال­های خود در برابر این گروه، از روش­های مختلفی چون تکیه بر آیات شریفۀ قرآن، سنت رسول اکرم…، شرایط سیاسی روز و معیارهای عقلی و منطقی و دانسته ­های طرف مناظره بهره گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)، خوارج، استدلال، مناظره