مقایسۀ مصادیق اولی الامر در تفاسیر روایی فریقین (اولی الامر، در گذر تاریخ مطالعۀ تطبیقی تفاسیر روایی فریقین)

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : ندا جعفری

سال 1398 / شماره پیاپی 5 / صفحه صفحه 77-98

چکیده :

رفع تشابه آیات در گذر زمان به روش‌های مختلف صورت گرفته، یکی از تشابهات رایج، تشابه در تعیین مصداق آیه می‌باشد که مورد توجه حکام و امراء نیز بوده تا با استناد به این آیات علو و برتری خود را توجیه نمایند، در این گذار علماء نیز به روش‌های مختلف نظراتی در تعیین مصداق عصری و جری مصداق آیه در زمان‌های دیگر اعلام داشته اند، از آنجا که یکی از معقول ترین روش‌ها مراجعه به سخنان پیامبر اکرم … و معصومین(ع) و یا صحابه می‌باشد، در این تحقیق بیش از 20 تفسیر روایی فریقین که تا قرن 10 به رشته تحریر درآمده بررسی شده و مفسرین صاحب نظر انتخاب و آراء ایشان، بررسی و نقد شده است، بی تردید وقایع تاریخی، مشرب فکری و سیاسی مفسرین در آراء مطرح شده اثر گذار بوده، اما در این نوشتار تلاش شده با توجه به سیر تاریخی نظرات بررسی و ادلۀ آنها گزارش شود، تا خوانندۀ محترم فارغ از هر مکتب و مسلک با تتبع بیشتر در داده‌های طبقه بندی شده این پژوهش، عرصه‌های جدید فهم بهتر این آیه را فتح نماید. در این پژوهش گزارش مقایسه­ای احادیث منقول در تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل عنوان­های سبب نزول و مصادیق اولی الامر با توجه به سیر تاریخی به روش تحلیل کیفی ارائه و نقد شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :اولی الامر، تفاسیر روایی، تعیین مصداق، سبب نزول