احادیث داستانی فرزند صالح مایه نجات

فرزند صالح مایه نجات والدین در آخرت است

پیامبر خدا(ص):

عیسی بن مریم(ع) بر گوری گذشت که صاحب آن، عذاب می شد. سال بعد نیز بر همان گور گذشت و دید که دیگر عذاب نمی شود. گفت: خداوندا! پارسال از این گور گذشتم و صاحبش عذاب می شد، و امسال که از آن می گذرم، دیگر عذاب نمی شود؟!

خداوند به او وحی فرمود که: «فرزند صالحی داشت که بزرگ شد و راهی را ساخت و یتیمی را پناه داد و من او را به سبب آنچه فرزندش انجام داد، آمرزیدم».

رسول الله(ص):

مَرَّ عیسَی بنُ مَریمَ(ع) بِقَبرٍ یعَذَّبُ صاحِبُهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِن قابِلٍ فَإِذا هُوَ لا یعَذَّبُ، فَقالَ: یا رَبِّ، مَرَرتُ بِهذَا القَبرِ عامَ أوَّلَ فَکانَ یعَذَّبُ، ومَرَرتُ بِهِ العامَ فَإِذا هُوَ لَیسَ یعَذَّبُ؟! فَأَوحَی اللّهُ إلَیهِ: إنَّهُ أدرَک لَهُ وَلَدٌ صالِحٌ؛ فَأَصلَحَ طَریقا وآوی یتیما، فَلِهذا غَفَرتُ لَهُ بِما فَعَلَ ابنُهُ.[۱]


[۱]. الکافی: ج ۶ ص ۳ ح ۱۲، عدة الداعی: ص ۷۷ کلاهما عن الفضل بن أبی قرّة عن الإمام الصادق(ع)، الأمالی للصدوق: ص ۶۰۳ ح ۸۳۷ عن إبراهیم بن محمد عن الإمام الصادق عن آبائه(ع) عنه(ص)، بحار الأنوار: ج ۶ ص ۲۲۰ ح ۱۵، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۴، ص ۳۹۶.