اعتبارسنجی و تحلیل روایت « النساء حبائل الشیطان »

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سعیده غروی
پديدآورنده : طیبه قربانی

سال 1399 / شماره پیاپی 13 / صفحه 109-128

چکیده :

در بعضی جوامع حدیثی روایاتی مشاهده می‌شود که در آن با تنوع عبارات، زنان، دام یا سلاح شیطان خوانده شده‌اند. نتایج بررسی سندی و دلالی حکایت از آن دارد که انتساب قطعی همه این روایات، به معصوم (ع) از منظر امامیه با موانعی روبه رو است. از این‌رو پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی– انتقادی به اعتبارسنجی مصادر و اسناد این روایت پرداخته و تحلیل دلالی آن و تعارض با سایر روایات را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد؛ با وجود آن‌که روایت مذکور از نظر سندی از قوت چندانی برخوردار نیست، اما در بررسی دلالی، دام و یا سلاح شیطان دانستن زن، به معنای تحقیر و یا شوم خواندن وی نیست؛ بلکه بر حساسیت تعامل با جنس زن (از جهت گرایش به زینت و ایجاد جذابیت) دلالت دارد و میزان بالای اثرپذیری مردان از این ویژگی زنان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات نکوهش زنان، حبائل ابلیس، دام‌های شیطان