کتابخانه احادیث فریقین

متن کامل 21 عنوان کتاب حدیثی در 145 جلد، از منابع اولیه و معتبرِ شیعه و اهل سنّت، به زبان عربی
  عنوان : کتابخانه احادیث فریقین  
  سال تولید : 1395
  سیستم عامل :
  محتوا : متن کامل 21 عنوان کتاب حدیثی در 145 جلد، از منابع اولیه و معتبرِ شیعه و اهل سنّت، به زبان عربی
  امکانات : • امکان دسته‌ بندی کتب روایی برنامه در دو محور اصلی: مصادر شیعه و مصادر اهل سنّت • قابلیت دسترسی به روایات مشابه و مقایسه بین آنها
  تولید کننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)

• متن کامل ۲۱ عنوان کتاب حدیثی در ۱۴۵ جلد، از منابع اولیه و معتبرِ شیعه و اهل سنّت، به زبان عربی

• امکان دسته‌ بندی کتب روایی برنامه در دو محور اصلی: مصادر شیعه و مصادر اهل سنّت
• قابلیت دسترسی به روایات مشابه و مقایسه بین آنها
• ارتباط متون برنامه با آیات قرآن کریم
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن
• امکان مقایسه دو متن مختلف با یکدیگر
• ارتباط واژگان کتب با لغت­ نامه
• قابلیت‌های پژوهشی، یادداشت‌ برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن