گنجینه روایات نور 1.2

ارائه متن و ترجمه کتب منابع روایی در موضوعات مختلف، متن قرآن كریم به همراه ترجمه و ...
  عنوان : گنجینه روایات نور 1.2  
  سال تولید : 1392
  سیستم عامل :
  محتوا : متن و ترجمه کتب منابع روایی در موضوعات مختلف
  امکانات : جستجو به روش‌ های گوناگون در الفاظ و عبارات متن و فهرست كتاب ‌های برنامه و آیات قرآن کریم
  تولید کننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)

• متن و ترجمه کتب منابع روایی در موضوعات مختلف
• متن قرآن كریم به همراه ترجمه

اطلاعات این نرم افزار در نرم افزار جامع الاحادیث ۳ به بالا موجود است.

• جستجو به روش‌ های گوناگون در الفاظ و عبارات متن و فهرست كتاب ‌های برنامه و آیات قرآن کریم
• ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت نامه، با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات
• قابلیت های پژوهشی به همراه امكانات: یادداشت‌ برداری، ذخیره ‌سازی، ویرایش و چاپ متن
• امكان مشاهده ترجمه احادیث به زبان فارسی و مقایسه همزمان با متن عربی
• دسترسی به تفسیر آیات در متون روایی برنامه
• اطلاعاتی چند درباره مؤلفان و كتب برنامه