مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کلام اسلامی
پديدآورنده : رضا برنجکار
پديدآورنده : محمد تقی سبحانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1399ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 214
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کلام اسلامی

هدف کتاب، آشنا ساختن مخاطب است با یک تصویر کامل و در عین حال ساده از آموزه های عقلی و وحیانی اسلام.

هدف کتاب، ارائه یک دوره عمومی و گذرا از مهم ترین مباحث اعتقادی جهت تدریس در دانشگاه است تا مخاطب با یک تصویر کامل و در عین حال ساده از آموزه های عقلی و وحیانی اسلام آشنا شود.

درس نخست به معرفی علم کلام و ابعاد مختلف آن اختصاص یافته است و هریک از اصول پنجگانه اعتقادی در سه درس مورد بحث قرار گرفته است. سیر مباحث، مشابه اکثر کتاب های کلامی است که ابتدا اثبات خدا و صفات او مطرح می شود. از میان براهین و دلایل متعدد اثبات خدا، برهان نظم و گواهی فطرت که زودیاب تر از دیگر دلایل است، مطرح شده و از میان صفات خدا سه صفت وحدانیت و علم و قدرت که مهم ترین صفات خدا هستند بررسی شده است. پس از آن، مهم ترین مباحث عدل الهی مانند تعریف و اثبات عدل خدا، اختیار و سرنوشت انسان، و شبهات تبعیض و خلود مطرح شده است. آنگاه مباحث نبوت و امامت عامه و خاصه، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به سرنوشت نهائی همه انسان ها که مباحث معاد و مراحلی که انسان ها از مرگ تا برزخ و قیامت و بهشت و دوزخ طی خواهند کرد، خواهیم پرداخت.

متن حاضر با بهره گیری از روش جدید آموزشی تدوین یافته است. نخست، اهداف درس بیان شده و سپس ضمن ارائه یک در آمد، خواننده را با فضای کلی درس آشنا می سازد و پس از ارائه درس، با طرح سوالاتی، دانشجو می تواند با پاسخگویی به آنها میزان یادگیری خود را بیازماید. در انتها یک یا دو پژوهش پیشنهاد می شود. این بخش برای کسانی است که علاقمند به پیگیری بیشتر مباحث هستند. به اساتید محترم پیشنهاد می شود دانشجویان را تشویق به انجام این پژوهش ها و ارائه آن به دیگر اعضای کلاس کنند.

در هر درس به برخی منابع مرجع یا معاصر ارجاع شده تا زمینه مراجعه علاقمندان را به این کتاب ها جهت استفاده بیشتر فراهم سازد.

عناوین شانزده درس کتاب بدین قرار است:

درس اول: کلیات

درس دوم: دلایل وجود خداوند

درس سوم: توحید و یگانگی خداوند

درس چهارم: علم و قدرت خدا

درس پنجم: کلیات عدل الهی

درس ششم: عدل الهی و اختیار و سرنوشت انسان

درس هفتم: عدل الهی، تفاوتها و خلود

درس هشتم: مفهوم نبوت و دلایل نیاز به پیامبر

درس نهم: راه های شناخت پیامبران

درس دهم: نبوّت پیامبر اسلام

درس یازدهم: مفهوم امامت، ضرورت و ادله آن

درس دوازدهم: ویژگی های امام و راه های شناخت او

درس سیزدهم: امامت اهل بیت علیهم السّلام

درس چهاردهم: مفهوم، جایگاه و دلایل معاد

درس پانزدهم: مرگ و برزخ

درس شانزدهم: قیامت، بهشت و جهنم