مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تحقیق موضوعی در حدیث
پديدآورنده : مهدی غلامعلی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1399ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 219
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تحقیق موضوعی در حدیث

کتاب با هدف آموزش روش تحقیق موضوعی در احادیث و با تکیه بر سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تالیف شده است.

کتاب با هدف آموزش روش تحقیق موضوعی در احادیث و با تکیه بر سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تالیف شده است. چهار درس نخست کتاب به تبیین کلیات، مفاهیم و نیازمندی های دانشجو در این عرصه پرداخته است. درس اول ویژه شناسه پژوهش است. درس دوم با پرداختن به تفسیر موضوعی قرآن، زمینه ساز کار موضوعی در حدیث است. در درس سوم، روش علامه مجلسی در تدوین بحار الأنوار تبیین شده است؛ از آن رو که بر پایه سرفصل مصوب، نیاز است دانشجویان موضوعات مختلف را با استفاده از شیوه بحار الأنوار تدوین کنند.

چهارمین درس کتاب به بازشناسی کتاب های معاجم موضوعی حدیثی (دانشنامه های الفبایی حدیث‎محور) معاصر پرداخته است تا روش های استفاده از کتاب های سفینة البحار، میزان ‎الحکمة، الحیاة و آثارالصادقین فرا گرفته شود. بدین سان تحقیق موضوعی کهن و شیوه های امروزی به هم می پیوندند.

درس پنجم را می توان مهمترین درس کتاب برشمرد؛ زیرا الگوی یک تحقیق موضوعی و همه شش مرحله آن را از انتخاب دقیق موضوع تا تحلیل نهایی آن همراه نمونه های متعدد، فرا روی دانشجویان می نهد.

از درس ششم تا شانزدهم، به موضوع پژوهی در همان چارچوب پرداخته است. بدین سان در این کتاب تنها به ارائه نظرها و روش، اکتفا نشده بلکه شیوه پیشنهادی را بر موضوعات گوناگونی تطبیق و ارائه داده است. از آنجا که در اندیشه اسلامی، فهم صحیح حکم هر موضوع متوقف بر دستیابی به نظر قرآن است، نویسنده ابتدا موضوع را در قالب یک درس در قرآن و در درس پسین، در روایات کاویده است، و این خود تامین کننده یکی از اهداف درس یعنی مقارنت تطبیقی موضوعات حدیثی با قرآن است. برای نمونه، درس ششم «سجده بر حضرت آدم» را در قرآن و درس هفتم همان را در حدیث بررسی می کند. دیگر موضوعات بررسی شده تا انتهای کتاب نیز عبارت اند از: تفکر، لَهو، إبتلا، طاغوت و طغیان.

عناوین درس های کتاب:

درس اول: روش شناسی تحقیق موضوعی قرآن

درس دوم: چیستی تحقیق موضوعی حدیث

درس سوم: روش شناسی علامه مجلسی در بحار الأنوار

درس چهارم: سبک‎شناسی معاجم موضوعی معاصر

درس پنجم: مراحل عملی تحقیق موضوعی احادیث

درس ششم: موضوع پژوهی «سجده بر حضرت آدم» در قرآن

درس هفتم: موضوع پژوهی «سجده بر حضرت آدم» در احادیث

درس هشتم: تفکر در قرآن

درس نهم: تفکر در احادیث

درس دهم: لَهو در قرآن

درس یازدهم: لَهو در احادیث

درس دوازدهم: إبتلا در قرآن

درس سیزدهم: «آزمایش مؤمنان» در احادیث معصومان

درس چهاردهم: «فلسفه ابتلائات» در کتاب و سنت

درس پانزدهم: طاغوت و طغیان در قرآن

درس شانزدهم: «البَغی» یا «سرکشی» در احادیث اهل‎بیت