مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کوفه، پیدایش شهر اسلامی
پديدآورنده : هشام جعیط
مترجم : ابوالحسن سرو قد مقدم
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تاریخ انتشار : 1372 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 442
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کوفه، پیدایش شهر اسلامی

تاریخ شهر کوفه

نویسنده این اثر کوشیده است تا تاریخ کوفه (نخستین شهر بزرگ عربی خارج از عربستان که با فتوحات عرب، سیاسی شده) را بررسی کند. نویسنده سعی دارد تا گفت و شنودی میان تمدن پس از اسلام با تمدن های قبل از اسلام آن منطقه را بیان کند و برای شناخت بهتر کوفه به پرسشهایی درباره ی بصره، واسط و بغداد پرداخته و کوشیده است تا نحوه پیدایش شهرهای اسلامی را به طور کلی به رشته تحریر درآورد، از این رو اثر حاضر یکی از تک نگاری های دقیق و اندیشمندانه است. عناوین بخشهای کتاب عبارت است از:

بخش اول: فتح عراق از سوی اعراب و بنیانگذاری کوفه.

بخش دوم: چشم انداز اولیه شهر.

بخش سوم: شرق شناسی و شهر اسلامی.

بخش چهارم: تأثیرات از بابل تا مکه.

بخش پنجم: شهرسازی و اسکان، اوج تاریخی.

بخش ششم: توسعه و تکامل.

بخش هفتم: آیا کوفه نمونهی اولیهی شهر اسلامی است؟

نتیجه: چهره شهر کوفه، سرنوشت و فرجام آن.

کتاب در پایان دارای نمایه و کتابشناسی است.