مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : هشام بن حکم
پديدآورنده : علیرضا اسعدی
محل نشر : قم
ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار : 1388ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 335
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

هشام بن حکم

تلاشی در جهت معرفی و شناخت «هشام بن حکم» از شاگردان امام صادق(ع)

این کتاب تلاشی در جهت معرفی و شناخت «هشام بن حکم» از شاگردان امام صادق(ع) است. به عقیده نویسنده، هشام در پرتو تعالیم مکتب جعفری چنان اوج گرفت که می توان او را از متکلمان بزرگ شیعه محسوب کرد.

پذیرش اندیشه های او از سوی متکلمان بزرگ شیعی، نشان از نقش تأثیرگذار او در شکلگیری کلام شیعی دارد. او با اهتمام به جایگاه عقل و نقل، آغازگر راه تدوین معارف کلامی شیعه شد.

این کتاب در سه بخش تدوین گردیده است: ۱. اصول و ابعاد شخصیت هشام ۲. آرا و اندیشه های کلامی ۳. مناظره ها. موضوعات کلامی همچون: امامت، توحید، تناهی عالم، حرکت، صفت، خلود، روح و... مطالب کتاب را تشکیل می دهند.