رمز گشایی حدیث حلال بودن مجردی در آخر زمان

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : جواد نصیری وطن
پديدآورنده : هادی ایمانی

سال 1399 / شماره پیاپی 30 / صفحه

چکیده :

در منابع حدیثی روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که فرمودند در آخر زمان بدلیل تنگی معیشت و در خواست های بی مورد از مرد خانواده و عدم توانایی اجابت آنها، از امر ازدواج دوری نمایید. در این تحقیق در صدد کنکاش و بررسی سخن پیامبر با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای هستیم. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در منابع شیعه و سنی سند معتبری نداشته است و راویان آن ضعیف هستند و شارحان حدیث آن را نامعتبر دانسته اند. می توان گفت این روایت درصدد هشدار به جوانان است که در انتخاب همسر آینده توجه وافی را داشته باشند، همچنین آیات و روایات دیگر نیز در زمینه ازدواج (چه قبل و چه بعد از ازدواج) کدهای را ارائه داده اند و در این پژوهش آمده اند که اگر آنها مورد توجه قرار گیرند زندگی آینده با مشکل مواجهه نخواهد شد.

کلیدواژه‌های مقاله :حلت العزوبه، کدهای قبل و بعد از ازدواج، کفو در ازدواج، عزلت، افزایش رزق و روزی