تاريخ : دوشنبه 1400/4/21 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 71412
کرسی علمی ـ ترويجی «سنت بلا مذاهب» برگزار شد

کرسی علمی ـ ترويجی «سنت بلا مذاهب» برگزار شد

اولين کرسی علمی ـ ترويجی پژوهشگاه قرآن و حديث با عنوان «سنت بلا مذاهب» برگزار شد.

اين کرسی ترويجی با موضوع موسوعه حديثی «سلسلة السنة بلا مذاهب» و با ارائه ی نويسنده آن«دکتر نور الدين أبو لحية»؛ نقد رويکرد و نظر اين انديشمند مسلمان را هدف قرار داد.
«دکتر نور الدين أبو لحية» از پژوهشگران مسلمان و از نويسندگان پرکار الجزايری است که به ژرف انديشی در فقه مقاصدی و نقد حديث اسلامی پرداخته و از وی نگاشته های بسياری در حوزه ی عقايد و اخلاق اسلامی نيز منتشر شده است.
در اين کرسی ترويجی استادحجت الاسلام عبد الهادی مسعودیقائم مقام رییس دانشگاه قرآن و حديث به نقد ديدگاه و ايده ی مطرح شده توسط «دکتر أبو لحية» پرداخت.
دبیر علمی این جلسه نیزحجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدحسن حکیمبود.

جزییات این نشست در خبرهای بعدی منتشر خواهد شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :