نماهنگ سرمشق بندگی

شرح حدیثی از امام باقر علیه‌السلام توسط رهبر انقلاب نماهنگ سرمشق بندگی

شرح حدیثی از امام باقر علیه‌السلام توسط رهبر انقلاب:


سه چیز است که جزو تکالیف بسیار مهم و دشوار مومن است:
۱️⃣   در قبال دیگران انصاف به خرج بدهد
۲️⃣   مواسات ورزیدن با برادر مومن را وظیفه بداند
۳️⃣   در همه حال ذاکر خدای متعال باشد

  • نماهنگ سرمشق بندگی (دانلود)