پاداش راهنمایی و ارشاد

امام حسین علیه السلام:

من دعا عَبداً مِن ضلالة الی معرفة حقٍ فَاجابَه کان له مِنَ الاجرِ کَعتقِ نسِمةٍ؛

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد.

مسند زید، ص 390

پاداش راهنمایی و ارشاد
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت