مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : کتابشناسی تاریخی امام حسین(ع)
پديدآورنده : محمد اسفندیاری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 520
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کتابشناسی تاریخی امام حسین(ع)

معرفی یکصد کتاب مهم در مورد امام حسین(ع) به ضمیمه امام حسین(ع) در الذریعة

در مورد این کتابشناسی چند نکته قابل ذکر است:
١. این کتابشناسی، تاریخی است. یعنی کتابها به ترتیب تاریخ تألیف، معرفی شده است. از این رهگذر خواننده در می یابد که در هر قرن چه و چگونه کتابهایی در باره امام حسین - ع - نوشته شده و عاشورا نویسی و مقتل نگاری چه سیری داشته است.
٢. این کتابشناسی، بیشتر توصیفی است، نه تحلیلی و انتقادی. به دیگر سخن، در معرفی هر کتاب بیشتر به توصیف مطاوی آن پرداخته و غالبا از تحلیل و انتقاد و ارزش داوری پرهیز شده است.
٣. در توصیف کتابها کوشش شده است دورنمایی از محتوای آنها ـ اغلب در دو صفحه ـ به دست داده شود.
۴. صد کتاب جهت معرفی گزیده شده است. معیارهای اهمیت برای گزینش: قدمت، تأثیرگذاری، مرجع بودن، ندرت موضوع، مخدوش بودن، اعتبار آن، ابتکاری بودن، تحلیلی بودن. هر کتابی که از یکی از این معیارها برخوردار باشد، از نظر نویسنده مهم بوده و معرفی کرده است.
۵. این کتابشناسی شامل معرفی کتابهایی است که به فارسی و عربی باشد.
۶. کتابها در ایران منتشر یا پخش شده باشد به جز موارد اندک.
۷. این کتابشناسی، بی واسطه است و یکایک کتابها از سوی نویسنده، ملاحظه و مطالعه شده است
۸. نویسنده فقط به کتابهای چاپی پرداخته نه خطی.
۹. مبدأ زمانی خاصی برای این کتابشناسی در نظر گرفته نشده است؛ اما منتهای آن محرم ۱۴۲۰ (فروردین ۱۳۷۸) است.
۱۰. این کتابشناسی، ویژه امام حسین - ع - است. بنابراین کتابهایی که در باره اصحاب یا اهل بیت آن حضرت نوشته شده (حضرت زینب، حضرت ابو الفضل و دیگران)، خارج از موضوع این کتابشناسی است.

در معرفی هر کتاب، موارد زیر به ترتیب آمده است:
۱. عنوان کتاب، بدون هیچ تصرف در املای آن.
۲. نام شخصی و نام خانوادگی پدید آورنده.
٣. نام کمک پدید آورنده. مقصود از کمک پدیدآورنده، مصحح و مترجم و ویراستار و مانند اینهاست.
۴. مشخصات نشر کتاب آمده است.
۵. مشخصات ویژه کتاب یعنی: تعداد جلد، تعداد صفحه، قطع، تصویر، سند، کتابشناسی (یا کتابنامه). در قلاب بودن اطلاعاتی که از خارج کتاب استفاده شده.
۶. توصیف محتوا.
۸. تصریح به تاریخ دقیق تألیف و در صورت نیافتن آن، حدود تاريخ تأليف.
۹. ذکر ترجمه ها، تصحيحها، تلخيصها و نقدهایی که بر کتاب نوشته شده.
کتاب هایی که در الذریعة الی تصانیف الشیعة در مورد امام حسین(ع) معرفی شده، ضمیمه این کتابشناسی است.