پورتال جامع مهدویت

آدرس پایگاه : www.mahdaviat.ir
وابسته به : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
زبان : فارسی، عربی، انگلیسی

دروازه‌ای به سوی آگاهی، دانایی و همکاری درباره امام موعود.

بخش‌های اصلی و مطالب بخش فارسی پایگاه :

▫️ مهدویت در اخبار
▫️ مدرسه و پایگاه های علمی
▫️ پایگاه های موضوعی مهدویت

مهدویت و مطالعات قرآنی ،  مهدویت و مطالعات حدیثی،  مهدویت و مطالعات فلسفی،  مهدویت و مطالعات کلامی
مهدویت و مطالعات عرفانی ،  مهدویت و مطالعات ادیان،  مهدویت و مطالعات فرق و مذاهب،  مهدویت و مطالعات اخلاقی
مهدویت و مطالعات تربیتی ،  مهدویت و مطالعات روان‌شناسی ،  مهدویت و مطالعات اجتماعی،  مهدویت و مطالعات حقوقی
مهدویت و مطالعات سیاسی ،  مهدویت و مطالعات اقتصادی،  مهدویت و مطالعات جغرافیایی ،  مهدویت و مطالعات تاریخی
مهدویت و مطالعات هنری ،  مهدویت و مطالعات ادبی،  مهدویت و مطالعات رسانه،  مهدویت و مطالعات آینده‌پژوهی

▫️ مدرسه مجازی مهدویت
▫️ معرفی پایگاه های مهدوی
▫️ پشتیبانی
▫️ کتاب راهنما
▫️  شرایط و قوانین
▫️ همکاری
▫️ تأمین و انتشار محتوا
▫️ ارزیابی طرح و اثر