تاریخ نهج البلاغه

گفتگوی ویژه برنامه سوره شبکه چهارم سیما، با سید محمدکاظم طباطبایی، رییس پژوهشکده علوم و معارف حدیث و پژوهشگر نهج البلاغه با موضوع «تاریخ نهج البلاغه» تاریخ نهج البلاغه

تاریخ نهج البلاغه، قسمت اول

🔸 گفتگوی مسعود دیانی باحجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدکاظم طباطبایی، رییس دانشکده علوم و معارف حدیث و پژوهشگر نهج البلاغه

🔻 از طرف ادیبان بغداد به سیدرضی پیشنهاد می شود که به خاطر تخصصی که در حوزه ادبیات دارد، بخشی از کتاب خصائص الائمه را گسترش دهد و ایشان هم پذیرفت.

سیدرضی خودش هم اذعان دارد که محور اصلی کارش ادبیات و بلاغت است به همین دلیل در نهج البلاغه مباحث اختلافی شیعه وسنی خیلی پررنگ نیست. سیدرضی خیلی از خطبه ها را تقطیع کرده ولی این تقطیع کردن را پنهان نکرده و علتش را به مخاطب گفته است.

سیدرضی یا نهج البلاغه حدود پنج درصد از سخنان امیرالمومنین (ع) است پس این کتاب تمام امیرالمومنین (ع) نیست همانطور که ایشان هم به تنهایی تمام اسلام نیستند.

  • تاریخ نهج البلاغه به روایت حجت الاسلام سید محمدکاظ (دانلود)

  • بخش اول (دانلود)

  • بخش دوم (دانلود)

  • بخش سوم (دانلود)

  • بخش چهارم (دانلود)

  • بخش پنجم (دانلود)