مدت: 3 دقیقه

تا وقتی خویشاوند شما محتاج است، صدقه برای شما مستحب نیست

پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله :

لا صَدَقَةَ و ذُو رَحِمٍ مُحتاجٌ​.

تا زمانى كه خويشاوندِ نيازمند هست ، صدقه دادن به كسى ديگر ، روا نيست.

الاختصاص، ص ۲۱۹

  • تا وقتی خویشاوند شما محتاج است، صدقه برای شما مستح (دانلود)