مدت: 6 دقیقه

اهمیت عاقبت به خیری در زندگی

امام على عليه السلام:

حَقيقَةُ السَّعادَةِ أن يَختِمَ الرَّجُلُ عَمَلَهُ بِالسَّعادَةِ، و حَقيقَةُ الشَّقاءِ أن يَختِمَ المَرءُ عَمَلَهُ بِالشَّقاءِ؛

حقيقت نيك بختى، اين است كه مرد، عملش را با كاميابى به پايان برساند . حقيقت بدبختى، اين است كه مرد، عملش به تيره بختى به پايان برسد .

الخصال: ص ۵ ح ۱۴

  • اهمیت عاقبت به خیری در زندگی (دانلود)