نهى از دوست نداشتن دختران - صفحه 1

۲۲۶۱۴.الإمامُ الصادقُ عليه السلام :مِيراثُ اللّهِ مِن عَبدِهِ المؤمنِ وَلَدٌ صالِحٌ يَستَغفِرُ لَهُ . ۱

(انظر) وسائل الشيعة : 15 / 97 باب 2.

4136

وَلَدُ السَّوءِ

۲۲۶۱۵.الإمامُ عليٌّ عليه السلام :وَلَدُ السَّوءِ يَهدِمُ الشَّرَفَ ، و يَشينُ السَّلَفَ . ۲

۲۲۶۱۶.عنه عليه السلام :وَلَدُ السَّوءِ يَعُرُّ السَّلَفَ ، و يُفسِدُ الخَلَفَ . ۳

۲۲۶۱۷.عنه عليه السلام :أشَدُّ المَصائبِ سُوءُ الخَلَفِ . ۴

۲۲۶۱۸.عنه عليه السلام :شَرُّ الأولادِ العاقُّ . ۵

4137

النَّهيُ عَن كُرهِ البَناتِ

الكتاب :

وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَ هُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» . ۶

۲۲۶۱۴.امام صادق عليه السلام :ميراث خدا از بنده مؤمنش، فرزند صالحى است كه براى او آمرزش بطلبد.

4136

فرزند ناشايست

۲۲۶۱۵.امام على عليه السلام :فرزند ناشايست ، شرافت را از بين مى برد و نياكان را بد نام مى كند.

۲۲۶۱۶.امام على عليه السلام :فرزند ناشايست، نياكان را لكّه دار مى سازد و بازماندگان را تباه مى كند.

۲۲۶۱۷.امام على عليه السلام :بدترينِ مصيبت ها، فرزندِ نا خلف است.

۲۲۶۱۸.امام على عليه السلام :بدترينِ فرزندان، فرزندِ نا خلف است.

4137

نهى از دوست نداشتن دختران

قرآن:

«و هرگاه يكى از آنان را به [زاده شدن] دختر مژده آورند، چهره اش سياه مى گردد، در حالى كه خشم (اندوه) خود را فرو مى خورد. از بدىِ آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله [خود ]روى مى پوشاند، آيا او را با خوارى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى مى كنند».

1.مكارم الأخلاق : ۱/۴۷۱/۱۶۱۰.

2.غرر الحكم : ۱۰۰۶۵.

3.غرر الحكم : ۱۰۰۶۶.

4.غرر الحكم : ۲۹۶۳.

5.غرر الحكم : ۵۶۸۸.

6.النحل : ۵۸ ، ۵۹.

صفحه از 4