مدت: 5 دقیقه

شرف مؤمن به نماز شب و عزت او در آزار نرساندن به مردم است

امام صادق عليه السلام :

شَرَفُ المُؤمِنِ صَلاتُهُ بِاللَّيلِ ، و عِزُّهُ كَفُّ الأذى عَنِ النّاسِ؛

شرافت مؤمن در نماز شب خواندن اوست و عزّتش در آزار نرساندن به مردم.

الخصال: ص۶، ح۱۸

  • شرف مؤمن به نماز شب و عزت او در آزار نرساندن به مر (دانلود)