مدت: 6 دقیقه

عیب‌های خود را دشمن بدارید

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

مَن مَقَتَ نَفسَهُ دُونَ مَقتِ النّاسِ آمَنَهُ اللّهُ مِن فَزَعِ يَومِ القِيامَةِ؛

هر كس به جاى خشم گرفتن بر مردم ، بر نفْس خويش خشم گيرد، خداوند، او را از وحشت روز قيامت در امان مى دارد.

الخصال: ص۱۵، ح۵۴

  • عیب‌های خود را دشمن بدارید (دانلود)