مدت: 6 دقیقه

بر دشمنی حسودان صبر کن

امام صادق علیه السلام:

اصْبِرُوا عَلى أَعْدَاءِ النِّعَمِ ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِئَ مَنْ عَصَى اللّهَ فِيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللّهَ فِيهِ؛

صبر كنيد بر اذيّت دشمنانِ نعمت ها؛ زيرا كه تو هرگز نمى توانى كه سزا دهى كسى را كه در باب تو خدا را نافرمانى كرده است ، به چيزى كه بهتر باشد از آنكه خدا را در باب او اطاعت كنى.

الخصال: ص۲۰ ح۷۱

  • بر دشمنی حسودان صبر کن (دانلود)