مدت: 5 دقیقه

حرص همراه بخل، ایمان را از بین میبرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:

ما مَحَقَ الإِيمانَ مَحقَ الشُّحِّ شَيءٌ ... إنَّ لِهذَا الشُّحِّ دَبيبا كَدَبيبِ النَّملِ ، وشُعَبا كَشُعَبِ الشِّركِ؛

هيچ چيز ، همانند بخل ، ايمان را نابود نمى سازد ... . اين بخل را حركتى همچون حركت مورچه و شعبه هايى همچون شعبه هاى شرك است .

الخصال : ص ۲۶ ح ۹۳

  • حرص همراه بخل، ایمان را از بین میبرد (دانلود)