ملعون است آنکه...

امام کاظم علیه السلام:

مَلعونٌ مَلعونٌ مَنِ اتَّهَمَ أخاهُ ، مَلعونٌ مَلعونٌ مَن غَشَّ أخاهُ ، مَلعونٌ مَلعونٌ مَن لَم يَنصَح أخاهُ؛

ملعون است، ملعون است كسى كه به برادرش تهمت بزند . ملعون است ، ملعون است كسى كه با برادرش دغلى كند. ملعون است، ملعون است كسى كه خيرخواه برادرش نباشد.

عدّة الداعي، ص ١٧٤

ملعون است آنکه...
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت