معرفی کتاب مشق ارشاد

کتاب "مشق ارشاد؛ تأثیرگذاری و متقاعدسازی در امر به معروف و نهی از منکر" از سوی مؤلف آن، دکتر عبدالله عمادی، معرفی می‌شود. معرفی کتاب مشق ارشاد

۴ دقیقه

کتاب "مشق ارشاد؛ تأثیرگذاری و متقاعدسازی در امر به معروف و نهی از منکر" تألیف دکتر عبدالله عمادی از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

  • معرفی کتاب مشق ارشاد (دانلود)