درایة النور به همراه اسناد شیخ صدوق

متن كامل 31 جلد كتاب رجالی، 55 جلد كتاب حدیثی، 29 جلد لغت‌ نامه و دسترسی به آثار شیخ صدوق ...
  عنوان : درایة النور به همراه اسناد شیخ صدوق  
  سال تولید :
  سیستم عامل : ویندوز
  محتوا : متن كامل 31 جلد كتاب رجالی، 55 جلد كتاب حدیثی، 29 جلد لغت‌ نامه و دسترسی به آثار شیخ صدوق ...
  امکانات : بازسازی و ارزیابی تمامی اسناد كتب اربعه و وسائل الشیعه و نیز امكان بررسی اتصال و بیان نوع اسناد
  تولید کننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)

• درایة النور ـ نسخه ۱.۲
–  متن كامل ۳۱ جلد كتاب رجالی، ۵۵ جلد كتاب حدیثی و ۲۹ جلد لغت‌ نامه

• اسناد شیخ صدوق
–  دسترسی به آثار شیخ صدوق مشتمل بر متن کامل ۱۰ عنوان كتاب حدیثی در ۱۷ جلد، با اِعراب كامل، به همراه ۲۹ جلد لغت‌ نامه

• درایه النور ـ نسخه ۱.۲

– بازسازی و ارزیابی تمامی اسناد كتب اربعه و وسائل الشیعه و نیز امكان بررسی اتصال و بیان نوع اسناد
– شناسایی راویان از طریق فهرست های عناوین معیار و اصلی با مشخصه‌ هایی چون: توصیف، طبقه و ترجمه
– نمایش متن كتاب معجم رجال الحدیث با امكان تمایز عناوین و اعلام، به همراه ارتباط با تفصیل الطبقات
– ارتباط دوسویه میان عناوین معیار بخش كتب ثمانیه رجال و بخش اسناد


• اسناد شیخ صدوق

– بازسازی و ارزیابی اسناد شیخ صدوق، با امکان بررسی: اتصال و بیان نوع اسناد
– ارتباط بین اسناد بازسازی ‌شده كتاب من لا یحضره الفقیه و مشیخه آن
– ارتباط بین راویان دارای طریق در اسناد كتاب من لا یحضره الفقیه و دیگر روایات آن راوی
– جستجو در اسناد بازسازی‌ شده، و امکان شناخت و ارزیابی راویان از طریق فهرست: عناوین معیار و عناوین اصلی