تاريخ : سه شنبه 1401/11/25 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 76038
برگزاری دو نشست علمی پیش همایش احیاگر حدیث

برگزاری دو نشست علمی پیش همایش احیاگر حدیث

نشست‌های علمی «حدیث پژوهی نوین با تاکید بر آثار مرحوم آیت الله ری شهری» و «تبیین حدیث؛ زمینه ها و رویکرد ها» برگزار می شود.

نشست‌های علمی پیش‌همایش احیاگر حدیث

حدیث پژوهی نوین با تاکید بر آثار مرحومآیت الله ری شهری

🎙 با ارائهحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس پسندیده

☑️  مکان: قم، دانشگاه قرآن و حدیث، طبقه دوم، سالن جلسات.

☑️ زمان؛ پنجشنبه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲

-------------------------------------------------------

تبیین حدیث؛ زمینه ها و رویکرد ها

🎙 با ارائهحجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاظم رحمان ستایش

☑️ مکان: قم، دانشگاه قرآن و حدیث، طبقه دوم، سالن جلسات.

📅 زمان: یکشنبه، ۳۰ بهمن۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲.

📎 حضور مجازی در نشست
https://vc۱.qhu.ac.ir/neshasteelmee

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :