نابغه دوران؛ شیخ بهایی

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی، در سال ۹۵۳ هجری قمری و در شهر بعلبک لبنان به دنیا آمد. نابغه دوران؛ شیخ بهایی

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی، در سال ۹۵۳ هجری قمری و در شهر بعلبک لبنان به دنیا آمد. او در کودکی به همراه خانواده به ایران مهاجرت کرده و در شهرهای قزوین و اصفهان ساکن شد. شیخ بهائی تحصیلات خود را در شهرهای قزوین، اصفهان و مشهد گذراند و بیش از همه از پدر خود که عالمی برجسته بود؛ بهره برد و از او اجازه اجتهاد دریافت کرد.

  • معرفی «شیخ بهایی» (دانلود)