یادی از صاحب مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی

او پس از فراگیری تحصیلات مقدماتی علوم دینی، در سن ۲۲ سالگی به نجف مهاجرت کرد و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد فراوانی داشت. یادی از صاحب مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی

مرحوم شیخ عباس قمی، درسال ۱۲۵۴ شمسی در شهرمقدس قم متولد شد. او پس از فراگیری تحصیلات مقدماتی علوم دینی، در سن ۲۲ سالگی به نجف مهاجرت کرد و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد فراوانی داشت؛ از فقیه و محدث زمان خود یعنی محدث نوری بهره برد. سرانجام این محدث بزرگ معاصر در تاریخ در شب ۲۲ ذی‌الحجه سال ۱۳۵۹ قمری مصادف با اول بهمن سال۱۳۱۹و در سن ۶۵ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امیرالمومنین (ع) و در کنار استادش محدث نوری آرام گرفت.

  • یادی از صاحب مفاتیح الجنان؛ شیخ عباس قمی (دانلود)