امتیاز آرای تفسیری اصحاب ائمّۀ اطهار(علیهم السلام) و معرفی شماری از آنان

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر بابایی

سال 1401 / شماره پیاپی 105 / صفحه 97-116

چکیده :

عالمان علوم قرآنی، مفسران از اصحاب پیامبر اکرم (ص) را طبقه‌ای ممتاز دانسته‌ و برای مطالب تفسیری آنان اعتباری ویژه قائل شده‌اند و با توجه به اینکه ائمّۀ اطهار (ع) در تفسیر، قائم‌مقام رسول خدا (ص) هستند، مفسران از اصحاب آنان نیز در تفسیر قرآن جایگاه ویژه‌ای دارند و آرای تفسیری آنان نیز دارای امتیاز ویژه‌ای است ؛ زیرا امکان بهره‌مندی از آموزه‌های تفسیری امامان در کاهش خطای تفسیری و نزدیک شدن به معانی واقعی قرآن مؤثر است و ازاین‌رو شناخت مفسران دانش‌آموخته از ائمّه می‌تواند در صحت و اتقان تفسیر قرآن مؤثر باشد؛ ولی به امتیاز آنان توجه نشده و حتی با عنوان "مفسران دانش‌آموخته از ائمّه" از آنان یاد نشده است. در این مقاله نخست با تحلیل برخی روایات معتبر و مقبول نزد فریقین امتیاز این دسته از مفسران و همسانی جایگاه تفسیری آنان با مفسران از اصحاب پیامبر (ص) تبیین و سپس با استفاده از منابع معتبر فریقین به معرفی اجمالی شماری از آنان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :مفسران ممتاز، امتیاز آرای تفسیری، صحابه پیامبر(ص)، اهل بیت پیامبر(ص)، دانش آموختگان از ائمۀ اطهار(ع)