تحلیل سندی و فقه الحدیثی روایات تخریب مساجد توسط امام زمان(عج)

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : اکرم زاهد
پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : سید محمد باقر حجتی

سال 1401 / شماره پیاپی 105 / صفحه 45-66

چکیده :

در روایات اسلامی خبر از وقایع خاصی همچون تخریب خانه کعبه و برخی مساجد و اماکن مقدس در زمان ظهور امام زمان(عج) داده شده است. این نوع روایات در میان احادیث شیعه موجب انتقاداتی به عقاید این مکتب در موضوع مهدویت شده است. فلذا تحلیل سندی و فقه الحدیثی این روایات، به جهت پالایش میراث حدیثی شیعه و پاسخگویی به شبهات ضروری است.
در این باره 9 روایت در منابع حدیثی شیعه وجود دارد که سند 8 روایت ضعیف و 1 روایت صحیح است و از لحاظ دلالی مراد از تخریب بازگرداندن این اماکن به حالت اولیه یا خالی کردن آن ها از بدعت ها و عدم تأثیرپذیری از ابنیه اشرافی مانند قصرها و عدم تشبّه به عمل مجوس و همچنین رفع مزاحمت برای همسایگان می باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام زمان (عج)، تخریب مساجد، کعبه، مساجد، روایات تشیع