سهم امام‌ صادق(ع) در تبیین هویت شیعی

امام صادق(ع) در مقایسه با دیگر ائمه بیشترین سهم را در تبیین هویت شیعی داشتند و توانستند متناسب با شرایط، الگوی همه‌جانبه نظری و عملی درباره آموزه‌های دینی براساس خوانش اهل بیت(ع) عرضه کنند. سهم امام‌ صادق(ع) در تبیین هویت شیعی

حجت‌الاسلام الویری، مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: وقتی که به میراث به یادگار ماندگار از امام صادق(ع) می‌نگریم، می‌بینیم که امام صادق(ع) در مقایسه با دیگر ائمه بیشترین سهم را در تبیین هویت شیعی داشتند و توانستند متناسب با شرایط، الگوی همه‌جانبه نظری و عملی درباره آموزه‌های دینی براساس خوانش اهل بیت(ع) عرضه کنند. در ادامه بخش سوم از این گفت‌وگو‌ تقدیم‌ مخاطبان گرامی‌ می‌شود.

  • سهم امام‌ صادق(ع) در تبیین هویت شیعی (دانلود)