همراهی امام صادق(ع) با پیکره امت و دنبال کردن اندیشه امامت

امام برای اینکه بتواند شأن هدایت را محقق کنند باید ارتباط خویش را با آحاد مردم حفظ کند و این نقطه کانونی و کاملا زنده و واضح برای الگوگیری است که ما هم امروزه باید ارتباط‎مان با آحاد امت اسلامی در نهایت فروتنی، همدلی، مهربانی و تواضع باشد. همراهی امام صادق(ع) با پیکره امت و دنبال کردن اندیشه امامت

حجت‌الاسلام الویری، مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گفت: امام برای اینکه بتواند شأن هدایت را محقق کنند باید ارتباط خویش را با آحاد مردم حفظ کند و این نقطه کانونی و کاملا زنده و واضح برای الگوگیری است که ما هم امروزه باید ارتباط‎مان با آحاد امت اسلامی در نهایت فروتنی، همدلی، مهربانی و تواضع باشد؛ صف‌مان را از صف سایر مسلمانان جدا نکنیم، اما باید با خط‌مشی متمایزسازی همراه باشیم و از فکر و عقیده خود دفاع کنیم؛ وقتی این مقدمات را بپذیریم رفتارهای جزئی و سخنان امام را با نگاه دیگری می‌بینیم و امتداد تمدنی و اجتماعی را به خوبی فهم می‌کنیم. در ادامه بخش پنجم از این گفت‌وگو‌ تقدیم‌ مخاطبان گرامی‌ می‌شود.

  • همراهی امام صادق(ع) با پیکره امت و دنبال کردن اندی (دانلود)