حضرت زهرا(س) اسوه طهارت (حدیث غربت 10)

آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در قسمت دهم مجموعه درس‌گفتار «حدیث غربت» می‌گوید: توجه به بلای حضرت، تولی به حضرت و صبوری بر طرح نبی اکرم(ص)، این سه مرحله حضرت زهرا(س) مارا ملحق می‌کند؛ یعنی امت به دست حضرت زهرا(س) ملحق می‌شود. حضرت زهرا(س) اسوه طهارت (حدیث غربت 10)

آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در دهمین قسمت مجموعه درس‌گفتار «حدیث غربت» گفت: مسیری که با حضرت طی می شود اینگونه است که عظمت حضرت، وسعت طرح نبی اکرم(ص) ، وسعت میدان درگیری نبی اکرم(ص)، طرح حضرت با درگیری شروع می‌شود و با درگیری هم به پیروزی می‌رسد و جایگاه حضرت در این درگیری و  به اندازه وسعت درگیری حضرت زهرا(س)، بلای حضرت زهرا(س) برای هدایت یعنی اینکه چه بلایی را متحمل شده‌اند اگر  این ها را بفهمیم می‌توانیم تولی به حضرت پیدا کنیم و به اندازه فهم خودمان تصدیق کنیم و این ما را به وادی پایداری در کنار  نبی اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) می‌رساند.

  • حضرت زهرا(س) اسوه طهارت (دانلود)