تاريخ : چهارشنبه 1402/11/18
کد خبر: 76711

کتاب «مواجهه مثبت با خوشی و ناخوشی»، منتشر شد

مواجهه با خوشی و ناخوشی، تألیف حجت الاسلام والمسلمین عباس پسندیده، از آثار پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث، به بازار نشر عرضه شد.

سبک مواجهه با خوشی و ناخوشی، جزئی از پژوهش مؤلف ، در موضوعشادکامیاست. ویراست نخست این پژوهش در سال ۱۳۹۲ در کتابالگوی اسلامی شادکامیارائه شده است که توانست در سال ۱۳۹۳، عنوان کتاب شایستۀ تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه و در سال ۱۳۹۴ عنوان اثر برگزیدۀ جشنوارۀ علّامه طباطبایی را کسب کند. ویراست دوم این اثر نیز در سال ۱۳۹۵ در ۸۳۹ صفحه عرضه شد.
بخش مربوط به عوامل رضامندی در موقعیت‌های خوشایند و ناخوشایند در آن کتاب، با تغییراتی در شکل و محتوا به صورت مستقل با نام «مواجهه مثبت با خوشی و ناخوشی» منتشر شده و اکنون در اختیار علاقه‌مندان است.

بخشی از مقدمه مؤلف:

در بارۀ موضوع این کتاب باید گفت زندگی، دو روی خوشایند و ناخوشایند دارد. زندگی خوب، وقتی به دست می‌آید که فرد بتواند فشارهای روانیِ موقعیت ناخوشایند را مهار کند و نکات مثبت در موقعیت خوشایند را ببیند. دیدن نکات مثبت زندگی، کمک می‏کند که فرد، خوبی‏های زندگی خود را ببیند و حسّ مثبت و رضایت پیدا کند. مهار کردن فشار روانی نیز سبب می‏شود هیجانات منفی کاهش یابند و زمینه برای یک زندگی خوب فراهم شود. این اثر در نظر دارد آموزه‌های اسلامی در بارۀ مواجهۀ مثبت با هر دو دورۀ خوشایند و ناخوشایند را در نظمی نو و بیانی جدید ارائه کند.
مطالب این کتاب، خلاصه کتاب الگوی اسلامی شادکامی است و تغییری در بنیان نظری آن داده نشده و جز در مواردی که اقتضای تلخیص بوده، تغییری داده نشده است.
مجموعۀ آموزه‌های دینی در این موضوع، سه دسته اند:
یک دسته، عواملی را مطرح کرده که به صورت مشترک در هر دو دورۀ خوشایند و ناخوشایند کارایی دارند. دستۀ دیگر، عوامل مختص به دورۀ خوشایند و دستۀ سوم، عوامل مختص به دورۀ ناخوشایند را مطرح کرده است.
بر همین اساس، پس از فصل اوّل - که به بیان مسئله این کتاب پرداخته - و فصل دوم - که الگوهای مثبت و منفی مواجهه با این دو دوره را طرح کرده -، فصل سوم با عنوان «تعادل در خوشایند و ناخوشایند»، به عوامل مشترک در خوشایند و ناخوشایند، فصل چهارم با عنوان «سبک مواجهۀ مثبت با موقعیت خوشایند» به عوامل مثبت با دورۀ خوشایند و فصل پنجم با عنوان «سبک مواجهه مثبت با موقعیت ناخوشایند» به عوامل مواجهه مثبت با دورۀ ناخوشایند پرداخته است.

کتاب مواجهه با خوشی و ناخوشی، تألیفحجت الاسلام والمسلمین عباس پسندیده، از آثار پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث، چاپ اول،‌ ۱۴۰۲، توسط مؤسسه انتشاراتی دارالحدیث به بازار نشر عرضه شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :