مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مواجهه مثبت با خوشی و ناخوشی
پديدآورنده : عباس پسندیده
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : موسسه انتشاراتی دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1402
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 247
قطع : رقعی
زبان : فارسی
رده بندی کنگره : BP232/88
شابک : 978-622-207-190-5
جستجو در Lib.ir

مواجهه مثبت با خوشی و ناخوشی

این کتاب در نظر دارد آموزه‌های اسلامی در بارۀ مواجهۀ مثبت با هر دو دورۀ خوشایند و ناخوشایند را در نظمی نو و بیانی جدید ارائه کند. مطالب این کتاب، خلاصه کتاب الگوی اسلامی شادکامی است
در فصول این کتاب روش تعادل در خوشایند و ناخوشایند و چگونگی مهار آسیب‌های آنها بیان خواهد شد.

مؤلف کتاب «مواجهه مثبت با خوشی و ناخوشی»، پیش از این پژوهشی در  موضوع شادکامی در کتابالگوی اسلامی شادکامیارائه نموده است.

کتاب مذکور در سال ۱۳۹۳، توانست عنوان کتاب شایستۀ تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه و در سال ۱۳۹۴ عنوان اثر برگزیدۀ جشنوارۀ علّامه طباطبایی را کسب کند.

بخش مربوط به عوامل رضامندی در موقعیت‌های خوشایند و ناخوشایند در آن کتاب، با تغییراتی در شکل و محتوا به صورت مستقل در کتاب حاضر آمده است.

مؤلف در مقدمه کتاب می‌نویسد:

در بارۀ موضوع این کتاب باید گفت زندگی، دو روی خوشایند و ناخوشایند دارد. زندگی خوب، وقتی به دست می‌آید که فرد بتواند فشارهای روانیِ موقعیت ناخوشایند را مهار کند و نکات مثبت در موقعیت خوشایند را ببیند. دیدن نکات مثبت زندگی، کمک می‏کند که فرد، خوبی‏های زندگی خود را ببیند و حسّ مثبت و رضایت پیدا کند. مهار کردن فشار روانی نیز سبب می‏شود هیجانات منفی کاهش یابند و زمینه برای یک زندگی خوب فراهم شود. این اثر در نظر دارد آموزه‌های اسلامی در بارۀ مواجهۀ مثبت با هر دو دورۀ خوشایند و ناخوشایند را در نظمی نو و بیانی جدید ارائه کند. مطالب این کتاب، خلاصه کتاب الگوی اسلامی شادکامی است و تغییری در بنیان نظری آن داده نشده و جز در مواردی که اقتضای تلخیص بوده، تغییری داده نشده است.

مجموعۀ آموزه‌های دینی در این موضوع، سه دسته اند: یک دسته، عواملی را مطرح کرده که به صورت مشترک در هر دو دورۀ خوشایند و ناخوشایند کارایی دارند. دستۀ دیگر، عوامل مختص به دورۀ خوشایند و دستۀ سوم، عوامل مختص به دورۀ ناخوشایند را مطرح کرده است. بر همین اساس، پس از فصل اوّل - که به بیان مسئله این کتاب پرداخته - و فصل دوم - که الگوهای مثبت و منفی مواجهه با این دو دوره را طرح کرده -، فصل سوم با عنوان «تعادل در خوشایند و ناخوشایند»، به عوامل مشترک در خوشایند و ناخوشایند، فصل چهارم با عنوان «سبک مواجهۀ مثبت با موقعیت خوشایند» به عوامل مثبت با دورۀ خوشایند و فصل پنجم با عنوان «سبک مواجهه مثبت با موقعیت ناخوشایند» به عوامل مواجهه مثبت با دورۀ ناخوشایند پرداخته است.

فصل‌های کتاب:

فصل اول: مسئله این کتاب چیست؟

فصل دوم: الگوهای مواجهه با خوشایند و ناخوشایند

فصل سوم: تعادل در خوشایند و ناخوشایند

فصل چهارم: سبک مواجهه با موقعیت خوشایند

فصل پنجم: سبک مواجهه با موقعیت ناخوشایند