تاريخ : شنبه 1402/11/28
کد خبر: 76747

کتاب «شادکامی در اسلام و روان شناسی مثبت» منتشر شد

کتاب "شادکامی در اسلام و روان شناسی مثبت" تألیف حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

یکی از ضروری ترین پژوهش ها، بررسی شادکامی (سعادت) در منابع اسلامی است.

این بدان جهت است که از یک سو، شادکامی مطلوب همه بشر بوده و با سرنوشت انسان گره خورده است. از سوی دیگر، آنچه در صحنه عمومی جامعه به چشم می خورد احساس ناکامی و ناشادکامی است. این در حالی است که متون دینی آکنده از آموزه های سعادت بخش و شادکام کننده اند. دین در حقیقت ارائه کننده برنامه شادکامی است.

مجموعه مطالب این کتاب عبارتند از؛ ۱) ماهیت شادکامی  ۲) سازه رضامندی ۳) سازه نشاط ۴) نظریه کلان شادکامی ۵) نقد نظریه های شادکامی در روان شناسی با نظریه اسلامی شادکامی.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در شش فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول:  مسئله این کتاب چیست؟

فصل دوم:  ماهیت شادکامی

فصل سوم:  خیر ادراک شده و رضایتمندی

فصل چهارم:  سرور و نشاط

فصل پنجم:  پایه نظری شادکامی

فصل ششم:  شادکامی در روان شناسی مثبت گرا

کتاب "شادکامی در اسلام و روان شناسی مثبت" تألیف حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده، به زبان فارسی در قطع رقعی و در ۲۶۷  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :