معرفی کتاب الکوی شادی از نگاه قرآن و حدیث،‌ در برنامه حسینیه معلّی

کتاب الکوی شادی از نگاه قرآن و حدیث،‌ از تألیفات مرحوم آیت الله محمدی ری شهری،‌ در برنامه حسینیه معلّی،‌ معرفی شد. معرفی کتاب الکوی شادی از نگاه قرآن و حدیث،‌ در برنامه حسینیه معلّی

کتابالکوی شادی از نگاه قرآن و حدیث،‌ از تألیفات مرحوم آیت الله محمدی ری شهری،‌ در برنامه حسینیه معلّی،‌معرفی شد.

✓ با جرئت مى توان گفت كه يكى از معجزات اسلام، اين است كه چهارده قرن پيش از اين، در عصر حاكميت جهل بر جهان، الگويى از شادكامى را به جهانيان عرضه كرد، كه در دوران شكوفايى علم، دانشمندان جهان، از طريق تجربه و به تدريج، به آن نزديك مى‌شوند.

▤ در این کتاب، با بهره گیرى از متن رهنمودهاى قرآن و احادیث اسلامى، اصول و مبانى الگوى شادى در اسلام ارائه مى‌شود.
پیش از آن، مباحثى چون تعریف شادى، شادى از نگاه علم روان شناسى و شادى از منظر اسلام مورد بررسى قرار گرفته اند.

🌸 الگويى كه اسلام براى شادكامى ارائه داده است، مبتنى بر واقعيت هاى انسان و جهان است، به گونه اى كه همگان مى توانند با بهره گيرى از آن، حتى در سخت ترين شرايط زندگى، شادكام باشند و كتاب حاضر، تلاشى است متواضعانه در جهت استخراج و تبيين اين الگو.

⩸ فصل‌های کتاب :
◃درآمدی بر الگوی شادی در اسلام،
◃نگاهی عمومی به شادمانی و اندوه،
◃موانع شادی،
◃درمان اندوه،
◃عوامل شادمانی،
◃شاد کردن و غمگین ساختن،
◃آداب شادمانی،
◃غصه هایی که شادی به دنبال می‌آورند،
شادی هایی که اندوه در پی می‌آورند.

  • معرفی کتاب الکوی شادی از نگاه قرآن و حدیث،‌ در برن (دانلود)