مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : شرح فقراتی از دعای أبو حمزه ثمالی
محل نشر : تهران
ناشر : مکتب وحی
تاریخ انتشار : 1392
تعداد جلد : 2
زبان : فارسی
رده بندی کنگره : /الف‬۷۰۴۲2‭‏‫‬‭ح ۵ 270 BP
منبع: مکتب وحی
جستجو در Lib.ir

شرح فقراتی از دعای أبو حمزه ثمالی

متن پیاده شدۀ سخنرانی‌های مؤلف قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی» است که در شب‌های ماه مبارک رمضان در مسجد قائم تهران ایراد شده است.

کتاب «شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» متن پیاده شدۀ سخنرانی‌های آیة‌اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی» است که در  شب‌های ماه مبارک رمضان در مسجد قائم تهران ایراد کرده‌اند.
از آنجا که در میان ادعیۀ حضرات معصومین علیهم‌السلام شاید بتوان گفت که دعایی به جامعیتدعایابوحمزۀ ثمالیازحضرت سجّاد علیه‌السلامکه حاوی نکاتی بس دقیق و عمیق در ارائه و تبیین وضعیت و اوصاف بندگان و ربط آنها با پروردگار عالمیان یافت نمی‌شود، مرحوم مؤلف اقدام به ترجمه و شرح مختصر نموده و با بیانی شیوا و سلیس پرده از برخی حقایق نشکفتۀ این دعای شریف، و رموز معرفت به توحید حضرت حق، و اسرار سلوک الی اللَه برداشته اند.

این مجموعه، شرح و تفسیر تمام فقرات دعای ابوحمزه ثمالی نیست، بلکه صرفاً شرح فقراتی است که توسط فرزند ایشان ضبط شده است؛ و به همراه مقدمه‌ای مختصر از مؤلف و ترجمۀ برخی فقراتی که ترجمۀ آن ناقص می‌نمود، منتشر شده است.

فهرست مطالب جلد اول:

مجلس اوّل
انواع ابتلائات برای تربیت سالکین راه خدا
مجلس دوّم
ضرورت معرفت تام به حضرت حق
مجلس سوم
سرعت اجابت خداوند، و سستی بندگان در دعا
مجلس چهارم
شیوه های درخواست از خداوند
مجلس پنجم
معرفت و محبّت به خداوند دلیل سعادت و رستگاری انسان
مجلس ششم
لقای خداوند آرزوی عظیم سالکان و علت تطهیر گناه
مجلس هفتم
معرفت خداوند تنها تکیه گاه انسان در نجات از نفس امّاره
مجلس هشتم
پادشاهی مطلق خداوند و سریان وجودی او در عوالم هستی
مجلس نهم
زمینه های امید به پروردگار و آثار آن در بنده
مجلس دهم
کیفیّت ذکر دائمی خداوند و اهمّیت دوام بر عمل

اهمّ مطالب جلد اول:

• انواع ابتلائات برای تربیت سالکین راه خدا
• نجات و سعادت انسان به‌وسیلۀ اعتراف به کوتاهی و اشتباه
• وصول به معرفت خدا به‌وسیلۀ خود خدا
• ضرورت معرفت تام به حضرت حق
• حضور ذات حق در دل هر شیء
• سرعت اجابت خدا و سستی بندگان در دعا
• رحمت واسعۀ پروردگار برای امیدواران
• نزدیک‌بودن راه خدا برای نفوس سبک‌بال
• معرفت و محبت به خداوند دلیل سعادت و رستگاری انسان
• رنگ خدایی داشتن، سبب ارزش انسان
• لقای خداوند آرزوی عظیم سالکان راه خدا
• معرفت خداوند تنهای تکیه‌گاه انسان در نجات از نفس امّاره
• گریۀ اهل‌بیت علیهم‌السلام در مناجات، به‌جهت عمق معرفت به خداوند
• تعویض جوهرۀ انسان با یک توفیق الهی
• خداوند هم می‌دهد و هم می‌گیرد تا انسان نعمت را از خود نبیند
• پادشاهای مطلق خداوند و سریان وجودی او در عوالم هستی

فهرست مطالب جلد دوم:

مجلس یازدهم
دلایل خستگی و عدم توجّه در عبادت
مجلس دوازدهم
عفو الهی و سعۀ رحمت حضرت حق
مجلس سیزدهم
محبّت و امید به پروردگار، راه نجات انسان
مجلس چهاردهم
لزوم طلب قوی برای وصول به خدا
مجلس پانزدهم
لزوم تحصیل محبّت الهی با عمل صالح
مجلس شانزدهم
فیض و لطف بینهایت خداوند و کوتاهی بندگان!
مجلس هفدهم
دیدگاه عارف به نظام هستی و مظاهر آن
مجلس هجدهم
شرح وضعیّت انسان پس از مرگ و لزوم آمادگی انسان قبل از مرگ
مجلس نوزدهم
افاضۀ لطف و رحمت بیدریغ پروردگار بر جمیع موجودات
مجلس بیستم
خلوص و ریا و مالکهای تشخیص آنها

اهمّ مطالب جلد دوم :

• دلائل خستگی و عدم توجّه در عبادت
• عفو الهی و سعۀ رحمت حضرت حق
• تأثیر اختیار، ارتباطات و کارهای انسان در مقدّرات او
• فقر محض بودن ذات انسان
• محبّت و امید به پروردگار، راه نجات انسان
• توجّه باطنی عاشق به معشوق خودش و اثر آن
• لزوم بازگشت سریع بندۀ گنه‌کار به سمت پروردگار
• انسان باید در طلبش قوی باشد و الا به نتیجه‌ای نمی‌رسد
• لحظۀ مرگ، وقت فعلیّت نهایی هر انسان و مُهر شدن نامۀ عمل او
• دیدگاه عارف به نظام هستی و مَظاهر آن
• پیدا‌کردن خدا، هدف از آمدن در این عالَم
• شرح وضعیت انسان پس از مرگ و لزوم آمادگی
• ستاریّت پروردگار نسبت هب گناهان بندگان
• تمسّک به رحمت پروردگار تنها راه نجات از لغزش‌گاه‌ها
• خلوص و ریا و ملاک‌های تشخیص آن