تاريخ : یکشنبه 1403/2/2
کد خبر: 76878

کتاب «تاریخ کودکی و نوجوانی امام حسن و امام حسین» روانه بازار نشر شد

کتاب تاریخ کودکی و نوجوانی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام اثر رضا اله دادی از سوی انتشارات میراث ماندگار چاپ و منتشر شد.

کتاب تاریخ کودکی و نوجوانی امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) اثر رضا اله دادی از سوی انتشارات میراث ماندگار در ۲۹۲ صفحه چاپ و منتشر شد.

یکی از مسائل مورد بحث در تاریخ زندگی امامان معصوم (علیهم السلام) تاریخ دوران کودکی و نوجوانی امامان معصوم هست، این مسئله هنوز نیز مورد بحث است.

یکی از دوران های مهم در تاریخ زندگانی امامان معصوم(علیهم السلام) دوران کودکی و نوجوانی ایشان بوده است. در منابع تاریخی و حدیثی به زندگی و سیره امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) در دوران کودکی و نوجوانی بسیار اشاره شده است. ازآنجاکه بسیاری از منابع تاریخی و حدیثی آغشته به اخبار جعلی و تحریف شده است،

این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که این گزارش ها تا چه میزان معتبر بوده و ما را به چه تاریخی از دوران کودکی و نوجوانی این دو امام عزیز رهنمون می سازد و اساساً با هدف دستیابی به تاریخی معتبر و صحیح از این مقطع از زندگی این دو امام عزیز انجام شده است.

برشی از کتاب
با مطالعه فصول این کتاب متوجه این مهم می شویم که دوران کودکی و نوجوانی امام حسن و امام حسين(علیهم السلام) اگر بیشتر از دوران بزرگ سالی ایشان اهمیت نداشته باشد، کمتر نخواهد بود؛ زیرا بسیاری از فضائل، مناقب، معجزات، کرامات و مقامات این دو امام عزیز در همین دوران اتفاق افتاده است؛ از جمله حضور ایشان در جریان های بزرگی همچون جریان نزول آیه تطهیر، مباهله و بیعت رضوان.

از سوی دیگر نویسنده با بررسی گزارش ها متوجّه این امر شد که محبت پیامبر اکرم(ص) به امام حسن و امام حسين(علیهم السلام) بسیار بیش از آن چیزی بوده است که به طور معمول در جامعه از آن سخن به میان می آید. همچنین نویسنده در بررسی اسناد و منابع تاریخی به این نتیجه نیز دست یافت که روایات پیرامون فضائل، مناقب و مقامات ایشان به منابع تاریخی شیعه منحصر نبوده، بلکه بسیاری از روایات در منابع مهم و معتبر حدیثی و تاریخی اهل تسنّن نیز وجود دارد.

افزون بر این، یافته های پژوهش نشان داد که برخی از گزارش ها از دریچه جعل و تحریف وارد اخبار تاریخی شده و از اعتبار کافی برخودار نیست؛ همچون نام گذاری حسنین به نام «حرب» یا «بازی با حیوان خانگی» توسّط امام حسین(ع).

منبع :رسانیوز
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :