مدت: 6 دقیقه
منبع: khamenei.ir

وصیّت پیامبر به تقوا و تلاوت قرآن

  • وصیّت پیامبر به تقوا و تلاوت قرآن (دانلود)