مدت: 5 دقیقه
منبع: khamenei.ir

نباید از ملامت دیگران ترسید

  • نباید از ملامت دیگران ترسید (دانلود)