مدت: 4 دقیقه
منبع: khamenei.ir

معرفت، پایه‌ عبادت پروردگار

  • معرفت، پایه‌ عبادت پروردگار (دانلود)